ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน