ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.1 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.89 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.4 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.9 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.9 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.4 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53.8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52.3 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
17 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน