ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56.75 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44.25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน