ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 5
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน