ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน