ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 6  
9 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน