ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
9 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน