ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน