ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
14 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน