ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Story Telling ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.6 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.3 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52.3 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน