ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 41 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 23.6 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน