ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.1 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 11  
13 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.3 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน