ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 4  
6 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.66 เงิน 12  
14 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน