ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนญาณสังวร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.67 ทอง 4  
7 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน