ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.5 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.5 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน