ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 23 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
13 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน