ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
14 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน