ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.4 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน