ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.8 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.2 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53.2 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน