ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 5  
9 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน