ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน