ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน