ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.8 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.2 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน