ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 4
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน