ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
15 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน