ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน