ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 5  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
9 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน