ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.3 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน