ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 4  
9 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน