ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน