ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  
5 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

หมายเหตุ : โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์, โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม, โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคม โรงเรียนซำสูงพิทยาคม, โรงเรียนลำน้ำพอง,โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง, โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร, โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ไม่เข้าร่วมการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน