ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 52.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49.3 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 42.6 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 31.6 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน