ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 30 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 25 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 15 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 12  
16 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน