ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.25 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 59.25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48.75 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 43.75 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน