ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.33 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน