ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.17 เงิน 10  
11 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75.5 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน