ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 4  
8 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน