ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.5 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน