ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 34 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 33 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 29 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 28 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 21 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน