ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.6 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54.6 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53.4 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน