ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.5 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน