ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.2 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
11 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน