ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.8 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน