ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 51 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน