ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 5  
8 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน