ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน