ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
13 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
14 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
15 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน