ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.4 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 4  
8 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 4  
9 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 5 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน