ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
9 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน