ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น,กัลยาณวัตร,แก่นนครวิทยาลัย,ขอนแก่นวิทยายน,ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กลุ่ม : ขอนแก่น เขต 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.44 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.4 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.9 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.8 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64.8 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.7 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61.8 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 57.8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55.8 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 53.7 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน